• Call Us0274.37.37.022
  • Login

Lịch thi IELTS 2022 (BC & IDP) và những lưu ý cần thiết

 

Trong bài viết hôm nay, Vietop xin cập nhật lịch thi IELTS năm 2022. Đồng thời, đưa ra một số lưu ý về lệ phí và địa điểm thi IELTS mới nhất. Vậy bạn hãy cùng tham khảo để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS sắp tới nhé!

A. Lịch thi IELTS 2022

Kỳ thi IELTS bao gồm 4 phần thi: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Trong đó phần thi Nghe, Đọc và Viết thường diễn ra trong cùng một ngày. Còn phần thi Nói cũng có thể diễn ra trong cùng một ngày hoặc là vào một ngày khác.

Bảng cập nhật lịch thi IELTS toàn quốc sẽ giúp bạn nắm bắt chính xác lịch thi hơn.

1. Lịch thi IELTS 2022 tại IDP Education

Lịch thi IELTS của IDP năm 2022 ở Miền Nam bao gồm: TPHCM, Bến Tre, Cần Thơ, Bình Dương, Vũng Tàu, Biên Hòa, Bình Thuận.

Lưu ý: * ngày thi có cả hai hình thức Học thuật và Tổng quát

Lịch thi tháng 01 – 06:

Tỉnh thành/tháng

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

TP.HCM

08*, 15, 20, 29*

12*, 17*, 26

03, 12*, 19, 26*

03, 12*, 19, 26*

07, 12*, 21, 28*

04, 11*, 16, 25*

Bến Tre

20

 

19

   

4

Cần Thơ

8*, 20

12*, 26

12*, 26

9*, 23*

7, 28*

11*, 25*

Bình Dương

8*

26

19

23*

28*

25*

Vũng Tàu

   

19

9*

21

11*

Biên Hòa

20

12*

19

21

21

4

Bình Thuận

15

17*

   

7

 

Gia Lai

         

4

Lịch thi IELTS của IDP năm 2022 ở Miền Nam tháng 01 – 06

Lịch thi tháng 06 – 12:

Thành phố

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

TP.HCM

4,11*,16,25*

7, 9*, 16, 23*

6, 11*, 20*, 27*

3*, 10, 15, 24*

8*, 13, 22, 29*

5, 10*, 19*, 26

3*, 8, 10, 17*

Cần Thơ

11*,25*

9*, 23*

6, 20*

10, 24*

8*, 22

5, 19*

3*, 17*

Bến Tre

4

           

Biên Hòa

4

16

27

10

29*

26

10