• Call Us0274.37.37.022
 • Login

Cách làm các dạng bài Reading IELTS đạt trọn 9.0 (Phần 1)

Để tìm hiểu cách học cũng như cách làm các dạng bài Reading IELTS hiệu quả, mời bạn tham khảo qua các dạng bài dưới đây:

1. Dạng bài 1: Identifying information (chọn lọc thông tin)

Đây là dạng câu hỏi True/ False/ Not Given hoặc Yes/ No/ Not Given. Dạng bài này sẽ đưa ra một list câu hỏi và yêu cầu bạn quyết định thông tin đó là Đúng – Sai – Không có thông tin.

Format câu hỏi:

Cấu trúc có 2 loại câu hỏi thường gặp:

True/False/Not given: dạng này bạn cần dựa vào các fact có trong bài

Dấu hiệu nhận biết: Do the following statements agree with the information given in Reading…?

Yes/No/Not given: đây là dạng bài cần suy luận theo quan điểm và ý kiến của tác giả

Dấu hiệu nhận biết: Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading…?

Format dạng bài Yes/No/Not Given

Cách làm Reading IELTS dạng Identifying information

5 bước dưới đây sẽ giúp thực hiện bài thi hiệu quả:

 • Bước 1: Đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm bài và lưu ý những động từ quan trọng như suggest, calm, believe and know

 • Bước 2: Đọc nhanh và cố gắng hiểu ý của cả câu thay vì chăm tìm keywords. Đặc biệt, cần lưu ý các từ chỉ tần suất, vì nghĩa của câu có thể thay đổi qua một số từ

 • Bước 3: Đọc kỹ các phần đáp án và tập trung vào những từ synonyms – từ đồng nghĩa

 • Bước 4: Tập trung vào phần câu hỏi sau đó đối chiếu với phần thông tin để xác định đáp án chính xác. Lưu ý là nếu đáp án mang nghĩa tương tự thì đó vẫn là đáp án sai. Không tìm thấy thông tin hoặc không tìm thấy câu trả lời thì hãy đánh dấu “Not Given” để tối ưu thời gian

 • Bước 5: Điền đáp án và kiểm tra lại

Thông thường, dạng bài này các câu trả lời sẽ theo trật tự xuất hiện trong bài đọc.

Mẹo làm bài:

 • Cố gắng tìm keywords thay vì hiểu nghĩa chung của toàn câu

 • Tránh bẫy “synonyms” khi xác định keywords

 • Chọn True khi đáp án thật sự chính xác, nếu mang nghĩa tương tự thì đó là False

2. Dạng bài 2: Matching Heading Questions (Chọn tiêu đề)

Dạng bài này yêu cầu thí sinh nối tiêu đề (headings) được cho trước vào những nội dung tương ứng. Hai phần nối này sẽ không giống nhau về số lượng, có thể có nhiều tiêu đề hơn đoạn văn.

Format câu hỏi

Đây là dạng câu hỏi được sử dụng cho các bài văn có chứa những đoạn mang ý nghĩa tổng quát dễ xác định.

Format bài thi Matching Heading Question

Cách làm Reading IELTS dạng Matching Heading Questions

Gồm có 3 bước như sau:

 • Bước 1: Đọc tất cả các Heading được cho, hãy gạch chân các từ khóa trong heading khi đọc

 • Bước 2: Đọc vào nội dung trọng tâm của bài đọc

 • Bước 3: Đọc lướt tất cả headings, sau đó loại đáp án s

Mẹo làm bài

Một số mẹo làm Reading IELTS dạng 2 bạn có thể tham khảo:

 • Đọc toàn bài để nắm bắt được ý chung

 • Khoanh tròn keywords trong câu tiêu đề

 • Lưu ý các từ đồng nghĩa – synonyms để tránh các bẫy

 • Đọc kỹ phần heading sau đó nối theo từng đoạn được cho để kiểm tra độ logic

 • Quan tâm đến các từ vựng đặc biệt của phần heading, hạn chế việc tập trung vào các từ vựng chung chung

 • Tối đa hóa thời gian bằng cách làm các câu dễ trước

3. Dạng bài 3: Matching features (Nối đặc điểm)

Đối với dạng bài này đề sẽ cung cấp cho bạn các danh từ riêng và nhiệm vụ của bạn sẽ tìm thông tin cụ thể về đặc điểm của một người/địa điểm/điểm nổi bật sau đó nối với những danh từ riêng tương xứng.

Format bài thi

Đề thi sẽ bao gồm một đoạn văn và phần câu hỏi kèm theo với hai mục là câu/đoạn văn và phần đặc điểm.