50 CỤM TỪ THƯỜNG GẶP TRONG IELTS

50 CỤM TỪ THƯỜNG GẶP TRONG IELTS

Để thi Ielts có được kết quả tốt, bạn không nên chỉ học mỗi từ vựng mà hãy học nhiều cụm từ vựng khác nhau. Dưới đây là 50 cụm từ vựng hay gặp trong Ielts mà EAE đã tổng hợp được. Hãy học cùng với chúng mình nào!

 1. make a last-minute change to…. (v): đưa ra sự thay đổi cuối cùng cho…

 2. low-fat diet (n) : chế độ ăn uống ít chất béo

 3. hands-on (adj) : thực hành, thực tế, tai nghe mắt thấy

 4. take a tour (v): đi tham quan, du lịch

 5. in person ( phrase): đích thân, tận tay

 6. signature (n): chữ kí

 7. commercial (n) (adj): quảng cáo thương mại, thuộc về thương mại

 8. make a revision (v): sửa đổi

 9. on one’s way to ( phrase): trên đường đi tới…

 10. delivery cost (n): phí giao hàng

 11. carpool (n): sự đi chung xe

 12. give sb a ride (v): cho ai đó đi nhờ

 13. be in out of stock (v): hết hàng

 14. maintenance department (n): bộ phận bảo dưỡng

 15. on sale: giảm giá

 16. heating system (n): hệ thống lò sưởi, điện

 17. technical support (n): sự hỗ trợ kĩ thuật

 18. get in touch with (v): liên lạc với

 19. agenda (n): nhật kí công tác, chương trình nghị sự

 20. stay in contact with (v): giữ liên lạc với

 21. donation (n): sự quyên góp

 22. find out (v): tìm ra

 23. specialize in (v): chuyên môn về..

 24. awards banquet (n): bữa tiệc trao giải

 25. right after : ngay sau khi

 26. have trouble –Ving (v): gặp khó khăn làm gì

 27. blueprint (n): bản thiết kế chi tiết

 28. application (n): đơn xin việc

 29. be ahead of time ( v): trước thời hạn

 30. building plan (n): kế hoạch xây dựng

 31. construction (n): công trình

 32. renovation (n): sự cải tạo

 33. budget plan (n): kế hoạch ngân sách

 34. 34.main entrance (n): cổng chính

 35. 35.give a presentation (n): thuyết trình

 36. 36.be scheduled to (v): được xếp lịch, được dự định

 37. sale report/ sale figures (n): báo cáo/ số liệu bán hàng

 38. transfer to (v): chuyển đến…

 39. place an order (v): đặt hàng

 40. 40. leave a message (v): để lại tin nhắn

 41. 41.conference call (n): cuộc hội nghị điện đàm

 42. 42. retailer (n): đại lý bán lẻ

 43. 43. on assignment ( phrase): đang làm nhiệm vụ

 44. 44. enroll (v): ghi danh

 45. 45. suspend (v): đình chỉ, hoãn lại

 46. 46. submit a report (v): nộp báo cáo

 47. 47. be in a bit of a hurry ( v): đang vội một chút

 48. 48. get promotion (v): thăng chức

 49. 49. photo identification (n): ảnh chứng minh thư

 50. 50.fill in for sb(v): thay thế ai đó