TSC: 416 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022 0907 - 840 - 858

CN1: 391 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679 0964 - 100 - 141

CÁC MẪU CÂU HAY VÀ TỰ NHIÊN

1. End the conversation Kết thúc cuộc nói chuyện - Well, It was nice meeting you. I really had a great time. Thật vui khi được gặp anh. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

TRUYỆN CƯỜI SONG NGỮ ANH-VIỆT (PART 2)

PUPPIES FOR SALE A store owner was tacking a sign above his door that read “Puppies for Sale”. Signs have a way of attracting children, and soon a little boy appeared at the store and asked, “How much are you gonna sell those puppies for?” The store owner replied, “Anywhere from $30 to $50.

Học bổng toàn phần Anh Quốc từ đại học Northampton

I. Thông tin học bổng Giá trị của học bổng: toàn bộ học phí chương trình thạc sĩ MA, MSc (£11,500) hoặc MBA (£12,500).

Học bổng du học Anh toàn phần Chevening 2015 – 2016

Sẽ có khoảng 1500 học bổng Chevening dành cho năm học 2015/16 – gấp ba lần số lượng học bổng được cấp cho năm 2014/15. Đây là một đầu tư đáng kể từ Chính phủ Anh để phát triển các nhóm nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai và là một cơ hội mà bạn chỉ đơn giản là không thể bỏ lỡ.

Truyện cổ tích song ngữ dành cho trẻ em: Tre và dương xỉ

THE FERN AND THE BAMBOO One day, a small business owner decided he'd had enough. Enough of the unremitting workload, enough of the lack of response, enough of the crushing loneliness. He went into the woods to have one last talk to God. "God," he said. "Can you give me one good reason why I shouldn't quit?" The answer took him by surprise. "Look around you," it said. "Do you see the fern and the bamboo?" "Yes," the man replied. "When I planted the fern and the bamboo, I took very good care of them. I gave them both equal amounts of food and water. I gave them sunlight in spring and protected them from the storms in autumn. The fern quickly grew from the earth. Its brilliant fronds soon covered the forest floor. Yet nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo. In the second year, the fern grew even more splendidly than before but nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo. In year three there was still nothing from the bamboo seed. But I would not quit. In year four, again, there was nothing from the bamboo seed. Still I would not quit." "Then in the fifth year a tiny sprout emerged from the earth. Compared to the fern it was seemingly small and insignificant. But day by day the sprout grew. First a shoot, then a seedling, and finally a cane. Within six months, the bamboo cane had risen to a height of 100 feet. It had spent the five years growing roots. Those roots made it strong and gave it what it needed to survive. I would not give any of my creations a challenge it could not handle." "Did you know, my child, that all this time you have been struggling, you have been growing? Growing the roots that you need to produce your fruit. I would not quit on the bamboo. I will not quit on you." "Don't compare yourself to others. All of my creations have different purposes, different journeys, and different timescales. The bamboo had a different purpose from the fern. Yet they both make the forest beautiful. Your time will come. You will rise high." "How high should I rise?" the man asked. "How high will the bamboo rise?" asked God in return. "As high as it can?" the man questioned. "Yes," God replied. "Give me glory by rising as high as you can." The small business owner left the forest. And never went back. If nothing seems like it is happening in your life, despite all the work you're putting in, remember that you're probably growing roots not fruit. Stick with it. One day not far from now, there will be a fantastic harvest.

ĐỌC NHANH VẪN ĐÚNG VÀ TRÚNG

“Tôi đọc rất chậm.” “Tôi đọc nhiều lần cùng một dòng.” “Tôi có quá nhiều tài liệu phải đọc và tôi không nghĩ là mình sẽ đọc được hết.” Bạn có phải là một trong ba trường hợp trên? Nếu câu trả lời là có thì bạn cũng đừng phiền muộn bời vì bạn đang đọc tài liệu viết bằng ngoại ngữ. Ai cũng vậy, khi đọc một tài liệu tiếng nước ngoài, chúng ta thường có thiên hướng đọc chậm để hiểu đúng và không bỏ sót thông tin. Tuy nhiên bất cứ ai cũng vẫn muốn cải thiện tốc độ đọc của mình. Trước khi đọc tiếp, bạn phải chú ý tới những điều sau: Tốc độ đọc của bạn như thế nào?

Cách đọc báo bằng Tiếng Anh hiệu quả nhất

Các bạn đã nhận thấy được sự hữu ích khi đọc báo tiếng Anh nhưng làm sao để có thể hiểu hết những gì bài báo mang lại? Chúng ta cần có những kỹ năng đọc để có thể hiểu hết về chúng.

TRUYỆN CƯỜI SONG NGỮ ANH-VIỆT

DRUNK Bob visited his friend Joe s house and was amazed at how well Joe treated his wife. He told her several times how attractive she was, complimented her on her culinary skills and showered her with hugs and kisses. "Gee," Bob remarked to his friend, "you really make a big fuss over your wife." "I started to appreciate her more about six months ago," Joe said. "It has revived our marriage, and we couldn t be happier." Inspired by Joe s story, Bob hurried home, hugged his wife, told her how much he loved her, and said he wanted to hear all about her day. Instead she burst into tears. "Darling," Bob said, "whatever s the matter?" "This has been the worst day I ve had for a long time," she replied. "This morning Billy fell off his bike and hurt his ankle, then the washing machine broke down. Now, to top it off, you come home drunk!" ***************** SAY Bob đến thăm nhà Joe và kinh ngạc trước lối đối xử tố t củ a bạn đối với vợ.Anh ta nói với vợ đến mấy lần là nàng hấp dẫn ra sao, ca tụng tài nấu ăn khéo léo của nàng và ôm hôn vợ như mưa. “A,” Bob lưu ý bạn,”anh quan trọng hóa vợ anh lên đấy.” “Tôi bắt đầu đánh giá nàng cao hơn từ khoảng sáu tháng nay,” Joe nói.”Điều đó làm sống lại hôn nhân của chúng tôi, và chúng tôi hạnh phúc đến độ không thể hạnh phúc hơn được nữa.” Lây cảm hứng của bạn, Bob vội vã về nhà, ôm vợ, nói cho nàng nghe là anh yêu nàng biết bao nhiêu, và nói anh muốn nghe một ngày nàng làm việc ra sao.Thay vào đó nàng bỗng òa khóc. ”Em yêu,” Bob nói, “Việc gì xảy ra với em vậy?” “ Đây là ngày tồi tệ nhất của em lâu nay,” nàng đáp.” Sáng nay Billy té xe đạp và bị đau mắt cá, sau đó máy giặt bị hư. Bây giờ, thêm vào đó, anh lại say xỉn về nhà!”

HỎI VÀ CHỈ ĐƯỜNG

HỎI ĐƯỜNG VÀ CHỈ ĐƯỜNG Hỏi đường 1. Excuse me, could you tell/show me how to get to the ...? - Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến … không? 2. Excuse me, do you know where the … is? - Xin lỗi, bạn có biết … ở đâu không? 3. Excuse me, I’m looking for …/ this address. Could you show me the way? – Xin lỗi, Tôi đang tìm đến …. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến không? 4. Do you have a map? - Bạn có bản đồ không? 5. Could you show me on the map? - Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không? 6. Is this the right way for …? - Đây có phải đường đi … không?

TELEPHONE IN ENGLISH

TELEPHONE IN ENGLISH 1. Trước hết là giới thiệu về bản thân, chẳng hạn: This is Ken, hoặc Ken speaking. Tôi là Ken hoặc Ken đây 2. Hỏi xem ai đang cầm máy: - Excuse me, who is this? Xin lỗi, ai đấy ạ? - Can I ask who is calling, please? Tôi có thể hỏi ai đang gọi đến đó ạ? - Is Jack in (today)? Jack có đến không? (đi làm, đến địa điểm nào đó) - Who/whom Am i speaking to, please ? Cho tôi hỏi ai đang nói chuyện đấy? 3. Đề nghị được nói chuyện với ai đó: - Can I have extension 321? Làm ơn cho tôi số máy lẻ 321) - Could/Can/May I speak to ….? Tôi có thể nói chuyện với …. 4. Đề nghị ai đó giữ máy để chuyển máy cho người khác:: - I will put you through….Tôi sẽ nối máy cho …. - Can you hold the line? / Can you hold on a moment? Bạn có thể cầm máy một lúc được không? - Just hold on/one minute/just a minute..., I'll transfer you, I'll connect you 5. Nếu ai đó không có ở đó thì bạn sẽ trả lời khách như thế nào. Sau đây là một vài ví dụ: - I am afraid Mr. A is not available at the moment. Tôi rất tiếc rằng ông A không có ở đây. - I am afraid he's not here just now - Rất tiếc là anh ta chỉ vừa mới ở đây thôi - He's just stepped out for a while now - Anh ấy chỉ vừa mới ra ngoài - He's not in today: hôm nay anh ấy không đến (nghỉ) - He's not here just now. - ANh ấy chỉ vừa mới ở đây. - He'll be right back. - Anh ấy sẽ quay lại ngay. - He's on another extension: anh ta đang ở số máy lẻ - He's on another line: anh ấy đang bận điện thoại - The line is busy right now. Đường dây đang bận - Mr Jack is not in. Mr Jack is out at the moment. / Ông Jack không có ở đây. Ông Jack vừa đi ra ngoài. - Do you know when she'll be back? Có biết khi nào thì cô ấy về không? - She's difficult to get hold of, isn't she? Thật khó gặp cô ta. - She's not here until 4. 6. Nếu bạn muốn đề nghị họ để lại lời nhắn thì bạn có thể dùng một trong các cách sau: - Could/ Can/ May I take a message? Bạn có gì nhắn lại không? - Could/ Can/ May I tell him who is calling? Tôi có thể nhắn lại với ông ấy rằng ai gọi đến chứ? - Would you like to leave a message? Bạn có muốn để lại lời nhắn không? 7. Nhắc lại số điện thoại, tên, họ người gọi.. - Could you repeat that, please ? Nhắc lại được không? - Could you spell your surname, please? - Is it A-D-A-M-S? - Could you repeat the phone number, please? - Is it Zero-One-Two-zero five one eight double four nine fine ? Enjoy !