TSC: 416 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022

CN1: 355 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5379

CN2: 391 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679

0907 - 840 - 858

0964 - 100 - 141

Blog Detail

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “Year-End Party”

- Tạo ra đợt sinh hoạt sôi nổi, hào hứng nhằm giúp cho các bạn NV,GV có một không khí thoải mái, đạt được nhiều kết quả làm việc và giảng dạy tốt hơn sau 1 năm làm việc. - Tạo tinh thần hữu nghị, giao lưu giữa các NV,GV với nhau nhằm thắt chặt tình đoàn kết để cùng nhau học hỏi và giúp đỡ nhau trong công việc.