TSC: 416 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022 0907 - 840 - 858

CN1: 391 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679 0964 - 100 - 141

Học bổng toàn phần Anh Quốc từ đại học Northampton

I. Thông tin học bổng Giá trị của học bổng: toàn bộ học phí chương trình thạc sĩ MA, MSc (£11,500) hoặc MBA (£12,500).