TSC: 416 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022

CN1: 355 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5379

CN2: 391 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679

0907 - 840 - 858

0964 - 100 - 141

Câu Lạc Bộ Tiếng Anh Trường Ngoại Ngữ Quốc Tế Âu Mỹ

Ngoài những khóa học được thiết kế đặc thù và ưu việt để giúp người học tiếng Anh đạt được những mục tiêu của mình,Trường Ngoại Ngữ Quốc Tế Âu Mỹ luôn mong muốn cung cấp một môi trường toàn diện giúp học viên cải thiện khả năng tiếng Anh của mình. Chính vì vậy, câu lạc bộ tiếng Anh của Trường được thành lập và đi vào hoạt động.