• Call Us0274.37.37.022
 • Login

Thiết kế độc quyền với phương pháp Show and Tell - xây dựng cho các em kỹ năng nghe nói và trình bày trước đám đông bằng ngôn ngữ thứ 2 - tiếng Anh, thông qua đó phát triển năng lực giao tiếp và biểu đạt cảm xúc

 

 
 • Phát âm chuẩn

  Phát âm chuẩn

 • Hỗ trợ việc học tại trường

  Hỗ trợ việc học tại trường

 • Xây dựng 4 kỹ năng

  Xây dựng 04 kỹ năng
  (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

 • Thi chứng chỉ quốc tế

  Thi chứng chỉ quốc tế

 • Du học

  Du học

 
 • Thi chứng chỉ quốc tế

  Thi chứng chỉ quốc tế

 • Xây dựng 4 kỹ năng

  Phát triển 4 kỹ năng
  (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

 • Giao tiếp tiếng Anh tự tin

  Giao tiếp tiếng Anh tự tin

 • Mất gốc tiếng anh, học căn bản

  Mất gốc tiếng anh, học căn bản

 • Hỗ trợ công việc hiện tại

  Hỗ trợ công việc hiện tại

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ XEM KẾT QUẢ

*
*