TSC: 416 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022 0907 - 840 - 858

CN1: 391 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679 0964 - 100 - 141

Những câu hỏi quen thuộc khi gặp nhau trong tiếng Anh

  • Ngày đăng 20-Dec-2017

Bài viết tiếp theo

Những câu hỏi quen thuộc khi gặp nhau trong tiếng Anh

1. Any news? – Có tin gì mới không?
2. What’s news? –  Có gì mới không?
3. What’s the news? – Có tin gì mới không?
4. What’s the latest? – Có tin gì mới nhất không?
5. Still alive? – Vẫn sống bình thường chứ?
6. Still alive and kicking? – Vẫn sống yên ổn chứ?
7. Are you well? – Anh/chị vẫn khỏe chứ?
8. In good shape, are you? – Khỏe mạnh chứ?
9. Are you feeling all right today? – Hôm nay anh/chị khỏe chứ?
10. Are you better now? – Bây giờ khá hơn rồi chứ?
11. How are you? – Anh/chị sức khỏe thế nào?
12. How have you been lately? – Dạo này sức khỏe thế nào?
13. How are you feeling? – Anh/ chị sức khỏe thế nào?
14. How are you going? – Anh/chị vẫn bình an chứ?
15. How are you keeping? – Vẫn bình an vô sự chứ?
16. How are you getting on? – Vẫn đâu vào đấy chứ?
17. How are you getting along? – Vẫn đâu vào đấy chứ?
18. How’s life? – Cuộc sống thế nào?
19. How’s life treating you? – Cuộc sống vẫn bình thường chứ?
20. How are things? – Mọi việc thế nào?
21. How are things with you? – Công việc của bạn thế nào?
22. How are things going with you? – Công việc của bạn vẫn tiến hành -đều đều chứ?
23. How goes it? – Làm ăn thế nào?
24. How goes it with you? – Dạo này làm ăn thế nào?
25. What are you up to nowadays? – Dạo này có dự định gì không?