TSC: 416 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022

CN1: 355 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5379

CN2: 391 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679

0907 - 840 - 858

0964 - 100 - 141

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ ÂU MỸ

KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN THIẾU NHI - THIẾU NIÊN TẶNG 5% HP: THIẾU NHI + THIẾU NIÊN

TẶNG 5% HP: GIAO TIẾP

NGÀY 1/9/2017-30/9/2017

STT Lớp Ca Thời gian Ngày học Dự kiến khai giảng
1 OUTCOME 1 5 19h00-21h00 T3-5 05/09/2017
2 PRE -SCHOOL 1 4 14h30-16h30 T7-CN 09/09/2017
3 Starters 2 4 14h30-16h30 T7-CN 30/09/2017
4 Starters 2 5 17h00-19h00 T7-CN 30/09/2017
5 PRE-SCHOOL 1 2 9H30 -11H30 T7-CN 16/09/2017
6 STARTERS 1.1 4 14h30-16h30 T7-CN 16/09/2017
7 STARTERS 1.1 5 18h00 - 20h00 T3-5 09/10/2017

Trung tâm không hoàn lại học phí khi học viên đã ghi danh . Học phí sẽ đóng theo từng khóa

 
 
 

Về Trường Quốc Tế Âu Mỹ

  • Lịch khai giảng khóa học tiếng anh tháng 9 năm 2017