TSC: 416 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022 0907 - 840 - 858

CN1: 391 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679 0964 - 100 - 141

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ ÂU MỸ

KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN THIẾU NHI - THIẾU NIÊN TẶNG 10% HP + GIÁO TRÌNH : THIẾU NHI + THIẾU NIÊN

 

NGÀY 01/06/2020 - 30/06/2020

STT Lớp Ca Thời gian Ngày học Dự kiến khai giảng
1 STAR 4 4 14h30 - 16h30 T7-CN 06/06/2020
2 STAR 7 1 07h00 - 09h00 T7-CN 24/05/2020
3 PRE-KET 1 4 14h30-16h30 T7-CN 31/05/2020
4 PRE-KET 1 5 17h00-19h00 T7-CN 06/06/2020
5 ÔN THI LỚP 5 - 6 5 17H00 - 18H30 T2-4/T3-5 13/05/2020 - 14/05/2020
6 ÔN THI LỚP 9 - 10 6 18h30 - 20h00 T7-CN 13/05/2020 - 14/05/2020
7 ÔN THI HK II LỚP 6 5 17h00 - 18h30 T2-4/T3-5 13/05/2020 - 14/05/2020
8 ÔN THI HK II LỚP 7 5 18h30 - 20h00 T2-4/T3-5 13/05/2020 - 14/05/2020


 

Về Trường Quốc Tế Âu Mỹ

  • Lịch khai giảng các lớp tại Âu Mỹ - Tháng 6 - 2020