TSC: 416 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022 0907 - 840 - 858

CN1: 391 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679 0964 - 100 - 141

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ ÂU MỸ

KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN THIẾU NHI - THIẾU NIÊN 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP 10% GVNN 

(TẶNG 5% HP + ÁO THUN + GIÁO TRÌNH: THIẾU NHI + THIẾU NIÊN)

 

*ÁP DỤNG NGÀY 01/12/2020- 31/12/2020

 

STT Lớp Ca Thời gian Ngày học Dự kiến khai giảng
1 LITTLE 6 2 9H30 - 11H30 T7-CN 05/12/2020
2 LITTLE 8 1 7H00 - 9H00 T7-CN 13/12/2020
3 STAR 1 2 9H30 - 11H30 T7-CN 05/12/2020
4 STAR 2 2 9H30-11H30 T7-CN 27/12/2020
5 STAR 2 5 17H00 - 19H00 T7-CN 27/12/2020
6 STAR 2 1 7H00 - 9H00 T7-CN 09/01/2020
7 PRE-KET 1 2 9H30-11H30 T7-CN 31/01/2020
8 PRE-KET 1 5 17H00 - 19H00 T7-CN 30/01/2020
9 Back up for IELTS 1 5 17H00 - 19H00 T7-CN 05/12/2020

 

Về Trường Quốc Tế Âu Mỹ

  • Lịch khai giảng các khóa học tiếng anh tháng 12 năm 2020