TSC: 416 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022

CN1: 355 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5379

CN2: 391 Nguyễn An Ninh, kp. Đông Tâm, tx. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679

0907 - 840 - 858

0964 - 100 - 141

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ ÂU MỸ

KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN THIẾU NHI - THIẾU NIÊN 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP 10% GVNN - TRỤ SỞ CHÍNH

(TẶNG 5% HP: THIẾU NHI + THIẾU NIÊN)

 

*ÁP DỤNG NGÀY 01/10/2017- 31/10/2017

 

STT Lớp Ca Thời gian Ngày học Dự kiến khai giảng
1 STARTERS 1.1 1 7H00 - 9H00 T7-CN 14/10/2017
2 STARTERS 2 1 7H00 - 9H00 T7-CN 14/10/2017
3 PRE-SCHOOL 1 1 7H00 - 9H00 T7-CN 14/10/2017
4 STARTERS 2 2 9H30-11H30 T7-CN 14/10/2017
5 PRE-SCHOOL 1 4 14H30 - 16H30 T7-CN 14/10/2017
6 STARTERS 1.1 4 14H30 - 16H30 T7-CN 14/10/2017
7 STARTERS 2 4 14H30 - 16H30 T7-CN 14/10/2017
8 STARTERS 1.1 5 17H00 - 19H00 T7-CN 14/10/2017
9 PRE-SCHOOL 1 5 17H00 - 19H00 T7-CN 14/10/2017
10 STARTERS 2 5 17H00 - 19H00 T7-CN 14/10/2017
11 STARTERS 1.1 5 18h00 - 20h00 T2-4 09/10/2017
12 STARTERS 2 5 18h00 - 20h00 T2-4 16/10/2017
           

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP 50% - 100% GVNN CN 2

 

*ÁP DỤNG NGÀY 01/10/2017-31/10/2017

 

STT Lớp Ca Thời gian Ngày học Dự kiến khai giảng CT GVNN
1 STAR 1 1 7H00 - 9H00 T7-CN 14/10/2017 50%
2 STAR 6 1 7H00 - 9H00 T7-CN 14/10/2017 50%
3 PRE-KET 1 2 9H30 - 11H30 T7-CN 14/10/2017 50%
4 STAR 6 5 17H00 - 19H00 T7-CN 14/10/2017 50%
5 PRE-KET 1 2 9H30 - 11H30 T7-CN 14/10/2017 100%
6 LITTLE 1 5 17H00 - 19H00 T7-CN 28/10/2017 50%
7 STAR 4 2 9h30-11h30 T7-CN 28/10/2017 50%

Trung tâm không hoàn lại học phí khi học viên đã ghi danh . Học phí sẽ đóng theo từng khóa

Về Trường Quốc Tế Âu Mỹ

  • Lịch khai giảng các khóa học tiếng anh tháng 10 năm 2017