TSC: 416 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022 0907 - 840 - 858

CN1: 391 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679 0964 - 100 - 141

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ ÂU MỸ

KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN THIẾU NHI - THIẾU NIÊN 

 

(TẶNG 5% HP: THIẾU NHI + THIẾU NIÊN)

 

*ÁP DỤNG NGÀY 01/07/2019- 31/07/2019

 

STT Lớp Ca Thời gian Ngày học Dự kiến khai giảng
1 STAR 1 (CN1) 5 17H00 - 19H00 T7-CN 18/06/2019
2 OUTCOME 2 (CN1) 5 18H00-19H30 T3-5 04/06/2019
3 STAR 1 (TSC) 4 14H30-16H30 T7-CN 30/06/2019
4 LITTLE 4 (CN1) 5 17H00-19H00 T7-CN 14/07/2019
5 PRE-PET 1 (TSC) 4 14H30-16H30 T7-CN 07/07/2019
6 PRE-KET 1 2 9H30-11H30 T7-CN 06/07/2019
           

 

Về Trường Quốc Tế Âu Mỹ

  • Lịch khai giảng các khóa học tiếng anh tháng 07 năm 2019