TSC: 416 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022 0907 - 840 - 858

CN1: 391 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679 0964 - 100 - 141

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ ÂU MỸ

KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN THIẾU NHI - THIẾU NIÊN 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP 10% GVNN 

(TẶNG 5% HP: THIẾU NHI + THIẾU NIÊN)

 

*ÁP DỤNG NGÀY 01/03/2018- 31/03/2018

 

STT Lớp Ca Thời gian Ngày học Dự kiến khai giảng
1 PRE-SCHOOL 1 1 7H00 - 9H00 T7-CN 18/03/2018
2 STARTERS 1.1 1 7H00 - 9H00 T7-CN 18/03/2018
3 PRE-KET 1 1 7H00 - 9H00 T7-CN 04/03/2018
4 STARTERS 1.1 2 9H30-11H30 T7-CN 11/03/2018
5 STARTERS 2 2 9H30-11H30 T7-CN 11/03/2018
6 PRE-KET 1 2 9H30-11H30 T7-CN 10/03/2018
7 PRE-SCHOOL 1 4 14H30 - 16H30 T7-CN 18/03/2018
8 STARTERS 1.1 4 14H30 - 16H30 T7-CN 18/03/2018
9 PRE-KET 1 4 14H30 - 16H30 T7-CN 24/03/2018
10 STARTERS 1.1 5 17H00 - 19H00 T7-CN 10/03/2018

 

Về Trường Quốc Tế Âu Mỹ

  • Lịch khai giảng các khóa học tiếng anh tháng 03 năm 2018