TSC: 416 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022 0907 - 840 - 858

CN1: 391 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679 0964 - 100 - 141

enlightened Lớp Ôn thi Chứng chỉ PET kỳ thi tháng 10/2015:

  * Lớp PET 8, Ca 5, T3-T5, Ms.Khuê:

Thời gian thứ 3 + Thứ 5, từ 19h30 đến 21h

Về Trường Quốc Tế Âu Mỹ

  • Luyện thi Chứng Chỉ