TSC: 416 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 37 - 37 - 022 0907 - 840 - 858

CN1: 391 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tân, TP. Dĩ An, Bình Dương, 0274 - 379 - 5679 0964 - 100 - 141

CÁC MẪU CÂU HAY VÀ TỰ NHIÊN

  • Ngày đăng 20-Dec-2017

Bài viết tiếp theo

CÁC MẪU CÂU HAY VÀ TỰ NHIÊN

1. End the conversation
Kết thúc cuộc nói chuyện

- Well, It was nice meeting you. I really had a great time.
Thật vui khi được gặp anh. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

- I had a nice time talking to you
Tôi đã có một khoảng thời gian nói chuyện với cô thật thú vị.

- Anyway, I’ve got to get back to work. I’m glad that we met.
Tôi phải trở lại làm việc. Rất vui vì chúng ta đã gặp nhau.

- So, listen, it’s been great talking to you…
Nghe này, nói chuyện với anh thật tuyệt…

- Anyway, I’ll let you get back to your shopping
Thôi, tôi sẽ trả cô về với việc mua sắm của mình.

- Anyway, I don’t want to monopolize all your time.
Thôi, tôi không muốn chiếm hết thời gian của cô.

- Well, I don’t want to keep you from your work.
Thôi, tôi không muốn ngắt quãng công việc của cô.

- If you’ll excuse me, I just saw someone I’ve been meaning to catch up with.
Xin phép anh, tôi vừa thấy một người mà tôi đang muốn hỏi thăm.

- My friends just walked in. I want to go say hi to them…
Bạn tôi vừa bước vào, tôi muốn đến chào họ…

- Sorry I can’t talk longer. I’m actually on my way to meet a friend for coffee.
Xin lỗi tôi không thể nói chuyện lâu hơn. Sự thật là tôi đang trên đường đi gặp một người bạn để uống cà-phê

- Let’s talk more another time. I’ve got to go find my friends.
Chúng ta hãy nói chuyện nhiều hơn vào một dịp khác. Giờ tôi phải đi tìm bạn tôi.

- I just have to head to the bathroom. I’ll run into you later maybe.
Tôi cần phải vào nhà vệ sinh. Có thể tôi sẽ gặp lại anh sau.

- I just got here. I’m going to look around a bit more.
Tôi vừa đến. Tôi sẽ đi quanh một vòng xem thử có gì.

- I’m going to go grab another drink.
Tôi sẽ đi lấy một chai/ly nữa.

- Well, I gotta go (but I’ll text later)
Tôi phải đi đây (nhưng tôi sẽ nhắn tin sau)

- Take care.
Giữ gìn sức khỏe nhé.

Informal (Thân mật):
- I gotta run, good talking to you.
Tôi phải phóng đây, nói chuyện với anh rất vui.

2. Ask to keep in touch
Đề nghị giữ liên lạc

- Can I get/have your number? This way we can keep in touch.
Tôi lấy số điện thoại của anh được không? Để ta có thể giữ liên lạc.

- What’s your number? I’d love to see you again…
Số của em là gì? Anh rất muốn gặp lại em...

- Are you on Facebook or Skype?
Cô có dùng Facebook hay Skype không?

- Should I add you on Skype?
Tôi add cô trên Skype nhé?

- Can I call you sometime so we can talk more?
Anh có thể gọi cho em một dịp nào đó để ta có thể nói chuyện nhiều hơn không?

- So… is there a number where I can reach you?
Vậy… anh có số điện thoại nào để tôi có thể liên lạc không?

- Is there a way I can get in contact with you later?
Tôi có thể liên lạc với cô sau này bằng cách nào?

- Let’s meet up again sometime soon. I had fun. Here’s my number.
Chúng ta hãy gặp lại vào một dịp nào đó sớm đi. Em đã rất vui. Đây là số của em.

- Let’s do this again soon. Let me give you my number.
Chúng ta gãy sớm gặp lại nhé. Để em cho anh số của em.

- Hey I had a great time, why don’t you take my number so you can give me a call/text later.
Này, em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, sao anh không lấy số điện thoại của em và gọi/nhắn tin cho em sau nhỉ?

- Would you like to go out with me sometime?
Em có muốn đi chơi với anh một lần nào đó không?

- Do you have a card so I know how to contact you?
Anh có danh thiếp để tôi biết cách liên lạc với anh không?

Informal and humorous (Thân mật và hài hước):
- I lost my number, can I have yours?
Anh làm mất số điện thoại của mình rồi, em cho anh số của em được không?

- Hey I think something’s wrong with my phone: Your number’s not in it.
Này, anh nghĩ điện thoại anh có vấn đề: Số của em không có trong đó.

(ST)